Terug naar gedichten

Zij was tevreden en heel content

Zij was tevreden en heel content
Als een begijntje in het convent
Zonder zorgen en zonder een vent
Zat ze daar te bidden elk moment

Ze voelde zich als maagd toch zo rein
ze zag zichzelf reeds staan in het schrijn
Want al deed het onderbuikje pijn
Wou zij toch steeds kuis en heilig zijn

Toen op een dag kwam een prins te paard
Zaaiend bengelend al met zijn zwaard
Wat een mooi kopje en wat een baard
Het was werkelijk een zonde waard

Zou ze nu durven of niet misschien
De grootjuffrouw had het ook gezien
Zo moest de regel worden herzien
Dit wist men pas na een maand of tien

Siro Germon

02-05-2005

Siro Germon

Geregistreerd op:
15 augustus 2004

Beoordeling

Leden (0):

8.0

Gedichtenlog werkt aan een update, inloggen is daarom niet mogelijk.