Terug naar gedichten

Naar pop en idee 7

Vlucht het stelen en bedriegen en het werd stil
Rein gelaat en vuil profiel het lijkt wel een gril
Als uit de voorhal onzer ongrijpbare ziel
Waar alles gebeeldhouwd staat, als ik maar neerkniel

Als dan de avond valt ziet ik pas het verschil
Een warme dag en die komende nacht zo kil
Sprakeloos en moede net als een karrenwiel
Die uit die ondankbare strijd eenzaam neerviel

Doch als een duif die gedwee terugkeert naar zijn til
Verdrijf ik mijn jaloersheid om mijner bestwil
En nog steeds jong van hart maar geestelijk seniel
Voel ik mij opeens lichamelijk heel labiel

Met lange neus en korte staart net een mandril
Sluit ik over al mijn verlangens het pupil
Dat nu vol begeerte dromend rust in mijner ziel
Omdat het trots alle verleiding goed meeviel

Siro Germon

14-01-2005

Siro Germon

Geregistreerd op:
15 augustus 2004

Beoordeling

Leden (1):

4.0

Gedichtenlog werkt aan een update, inloggen is daarom niet mogelijk.