Terug naar gedichten

Mijn drie dagen van rouw zijn voorbij

Mijn drie dagen van rouw zijn voorbij
Ik zette al mijn werken ter zij
En des temeer voel ik de droefheid
Als nederlaag of uit begaafdheid

Vader kreeg over mij de voogdij
Wettelijk doch natuurlijk ter zij
Zo bracht hij met zijn hulp en koenheid
Nooit het woord God naar mij toegewijd

Toch kreeg ik het katholiek gevlij
Aangeboden en nog gans bomvrij
Als een geloof in de ketterstrijd
Maar die ik in hart en ziel belijd

Doch nu treft het mij als een harpij
Als een letsel voor mij niet giftvrij
Want van stof tot stof ja zo gaat hij
Verbrand uitgestrooid al op een wei

Siro Germon

26-06-2005

Siro Germon

Geregistreerd op:
15 augustus 2004

Beoordeling

Leden (0):

8.0

Gedichtenlog werkt aan een update, inloggen is daarom niet mogelijk.