Terug naar gedichten

Ik ben een vreemde in mijn geboorte land

Ik ben een vreemde in mijn geboorte land
Wat is er met ons menszijn toch aan de hand
Miljoenende mensen zijn in hongersnood
En slechts enkele duizenden krijgen brood

Hoeveel zijn niet politieke vluchteling
En leven in vrees voor hun familiekring
Sommigen brengen dan vreemde ziekten mee
Van uit een ver land en van al over zee

Ze nemen hier bij ons een vreemde plaats in
Treurend om hun land, hun huisje, hun gezin
Illegaal al aangespoeld al op het strand
Of ondergebracht in huisjesmelkers pand

Komt de sociale zekerheid in het rood
Zo heerst er alom corruptie bij de vlood
De ware racist is de beschermeling
Die hen naar hier brengt al in vertwijfeling

Ware hulp geschied alleen in eigen haard
Als elk maar eerst zijn eigen klusje opklaart
En dan pas kan men iets voor een ander doen
Ginds uit liefde en niet hier voor eigen poen

Siro Germon

11-06-2005

Siro Germon

Geregistreerd op:
15 augustus 2004

Beoordeling

Leden (0):

4.0

Gedichtenlog werkt aan een update, inloggen is daarom niet mogelijk.