Terug naar gedichten

Deze wereld

In sprookjes geloven is nu verleden tijd
Nachtmerries lijken steeds meer werkelijkheid,
Deze tijd eist met rasse schreden
Een andere kijk op dit heden

Macht en onmacht, oorlog en geweld
De jacht naar carr?ere, roem en geld
Niet in andere landen alleen,
Kijk maar eens goed om je heen..

Waar is nog een zacht gemoed
Dat open staat voor de noden van een ander?
Niet oordelend van: is hij slecht of goed?
Maar herken ik iets van mijzelf in die ander?

Eerlijk zijn doet pijn om in die ander iets te herkennen
Wat ik liever niet wil zien; en dit dan toch te willen erkennen.
Maar als ik blijf kijken naar de fouten van die anderen
Zal ik mijzelf daardoor niet kunnen veranderen!

Deze wereld, een dal vol tranen en eenzaamheid.
Mensen met maskers op van geluk en tevredenheid.
Maar als die maskers worden opgelicht
Komt de naakte werkelijkheid aan het licht.

Huiveringwekkende beelden en realiteiten dienen zich aan.
Zo kan deze wereld toch niet langer bestaan?
Gelukkig, een nieuwe tijd is aan het dagen.
Normen en waarden van voorheen vervagen.

Als ieder voor zich eens zou beginnen
Om zich een beetje te gaan bezinnen
Over de oorzaken van goed en kwaad
Daar is deze wereld zeker bij gebaat.

Liberty

15-05-2001

Liberty

Geregistreerd op:
20 februari 2002

Beoordeling

Leden (0):

6.0

Gedichtenlog werkt aan een update, inloggen is daarom niet mogelijk.